Image Alt

Dotacje

UNIQUE Agnieszka Remisz
realizuje projekt pn.

„Stworzenie Centrum Treningu Zdrowotnego na potrzeby wdrożenia innowacyjnych modeli treningowych

uwzględnieniem metody EMS i elementów outdoorowych.”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.8

Cele i planowane efekty projektu: Celem projektu jest rozwój oraz wzrost innowacyjności i konkurencyjności UNIQUE poprzez wdrożenie
udoskonalonych usług opartych o 3 innowacyjne modele treningowe, dostosowane do zróżnicowanych potrzeb zidentyfikowanych grup
docelowych, wykorzystujące przełomową metodę EMS oraz elementy outdoorowe w nowym Centrum Treningu Zdrowotnego. Efektem będzie
wzrost konkurencyjności, innowacyjności i efektywności firmy i regionu poprzez zwiększone zastosowanie innowacji w MŚP, zgodnie z celami
Strategii ZIT KKBOF oraz wpływ na rozwój jednej z wiodących branż obszaru – turystyki zdrowotnej.

 

Wartość projektu: 2 214 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 985 671,50 PLN

 

Projekt realizowany w okresie 3.03.2018 – 30.11.2020.

English EN German DE Polish PL